Az intézet 1842-45 között épült. A centrális alaprajzú épület a négy főtengely irányában falsávok szegélyezte háromszögű rizalitokkal tagolt, míg a vízszintes tagolást egyedül a földszint és az öt emelet ablaksorai adják.

A börtönépítészetben formailag teljesen új megoldást jelentett a kör alakú, hatszintes, panoptikum rendszerű börtön terve. Az eredeti tervek szerint a középületben körfolyosókról nyíló 168 cellán kívül két munkaterem és egy imaház is elhelyezést nyert. A hasonló korú és rendeltetésű börtönépületek kis száma miatt nemcsak építészetileg, de történetileg is jelentős.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnája (Fotó: Nógrádikumok)

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnája (Fotó: Nógrádikumok)

A megyei börtön Kápolnáját az 1857-es évben szentelték fel. A kápolnát 1857-ben Ferenc József császár maga is látta. A börtön kis kápolnájának berendezése és felszerelési tárgyai Scitovszky János bíboros esztergomi hercegprímásnak köszönhetőek. Az akkori szabályoknak megfelelően a plébános vagy káplán hetenként egyszer tartott a börtön kápolnájában szentmisét. A szertartásokat folyamatosan tartottak mintegy 90 éven keresztül, egészen 1949-ig.

A rendszerváltás után 2000 augusztusi hatállyal visszaállították a több, mint 51 évet szünetelő börtönlelkészi szolgálatot. Az intézet akkori vezetése szerette volna visszaállítani a műemlék börtönkápolna eredeti funkcióját. Egy olyan többfunkciós helyiséget szeretek volna kialakítani, melyben méltó körülmények között lehetőség nyílik a fogvatartottak hitéletének gondozására, de biztosítottá válik a fogvatartottak részére a könyvtár kulturált, jó színvonalú elhelyezése is. A 2008-ben elkezdett munka precedens és egyedülálló volt a magyar büntetés-végrehajtásban. Egyedülálló, mert börtön kápolna ilyen mértékű helyreállítása még nem valósult meg. Precedens, mert az itt elhelyezett elítéltek bevonásával valósult meg a helyreállítás. A művészeti munka irányítását Lencsés Zsolt freskófestőművész irányította. Az újjá született börtönkápolnát Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr szentelte fel 2009-ben.

A megújult börtönkápolnában alkalmanként 50-60 fogvatartott vesz részt az istentiszteleteken, szentmiséken. Az intézet vezetésének felajánlása alapján az elmúlt 5 évben közel 600 fő civil személy tekinthette meg, szervezett csoportként a műemlék börtönkápolnát és vihette hírét Balassagyarmatnak, illetve a Balassagyarmati Fegyház és Börtönnek.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönt, illetve kápolnáját a Nógrád Megye Önkormányzata által összefogott legfontosabb helyi értékek, a Nógrádikumok közé is beválogatták már.

 

Kiemelt fotó: A Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnája (Fotó: Nógrádikumok)