Az ideiglenes néprajzi kiállításokat Hidegkúton Mag Elza „kultúrfelelős” ügyszeretetének köszönhetően 1980-ban az iskola megüresedett épületében kialakított „falumúzeum” megnyitása követte. A kényszerű elhelyezésből fakadó –főleg látogathatósági – gondokat 2002-ben a gyűjtemény tájházzá való átalakításávalsikerült megoldani.

Az önkormányzat egy „tipikusnak mondható” parasztházat biztosított a megfelelő elhelyezéshez. Az eredetileg kétosztatú épületet utóbb egytovábbi helyiséggel bővítették. Ez lett a tisztaszoba. Alatta pincehelyiséget is kialakítottak, benne ásott kúttal. A telken található még egy hídlás, azaz sertésól, egy újonnan épített szabadtéri kemence, valamint egy tető alatt, vályogból épített zárt ól és kisebb rakodó is.

Annak ellenére, hogy a község vezetése nem titkoltan a falu idegenforgalmi központjának szánta a tájházat – fedett szalonnasütő-hellyel az udvarán – a hidegkúti tájház kiállja az eredetiség próbáját úgy berendezését, mint elhelyezését tekintve. A századfordulós életmódról képet adó falusi intézmény jó példája tehát az idegenforgalmi követelmények és az autenticitás összeegyeztethetőségének – olvasható a tájházról a Nyitott kapukkal – Múzeumok ma-holnap, Válogatás a Kelet-magyarországi múzeumok közművelődési találkozóin elhangzott előadásokból című összeállításban.

 

Kiemelt fotók: A Medveshidegkúti Tájház (karancs-medves.info fotók: Micsuda András)